Susunan Pengurus

SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI MAJELIS ULAMA INDONESIA (LSP MUI)
MASA KHIDMAT 2020-2025

Dewan Pengarah

Ketua :

 • Dr. H. Anwar Abbas, M.M., M.Ag.

Wakil Ketua :

 • Prof. Dr. H. Noor Achmad, MA.
 • Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.A.

Sekretaris :

 • Drs. K.H. Sholahuddin Al Aiyub, M.Si.

Wakil Sekretaris:

 • H. Rofiqul Umam Ahmad
 • Dr. Ir. Ridha Hesti Ratnasari, M.Si.

Anggota :

 1. Dr. KIT. Hasanudin, M.Ag.
 2. Ir. Muti Arintawati
 3. Dr. Iggi Achsin
 4. Yulian Hadromi, S.H., LL.M., M.M.
 5. Dr. Ir. H. Irnanda Laksanawan, M.Sc.Eng.
 6. Prof. Dr. H. Duski Samad, M.Ag.
 7. Drs. Ibih T.G Hassan
 8. Ir. H. Agustanzil Sjahroezah, MPA.
 9. Dr. Ir. H. Himmatul Miftah, M.Si.
 10. Tatang Muttakin, S.Sos., M.Ed,. Ph.D.
 11. Sugandi Miharja, S.Ag., M.Pd., Ph.D
 12. Irwan Habibi Hasibuan M.E.I.
 13. Dr. H. Jaja Jahari, M.Pd.
 14. Ilham Jaya Abd Rauf, Lc., M.Hi

Dewan Pelaksana

 • Direktur Utama : Dr. H. Aminudin Yakub, MA.

Direktur

 • Bidang Ekonomi Syariah : Dr. H. Moch. Bukhori Muslim, Lc, MA.
 • Bidang Produk Halal : Ir. Nur Wahid, M.Sc. 

Manajer Sertifikasi

 • Bidang Ekonomi Syariah: Prof. Dr. M. Maksum, S.H., M.A., M.D.C.E.F
 • Bidang Produk Halal : Nita Noviyanti, ST.

Manajer Mutu

 • Bidang Ekonomi Syariah: Dr. H. Dede Abdul Fatah, MA.
 • Bidang Produk Halal : Ir. Wida Listyawati, MTP.

Manajer Administrasi

 • Bidang Ekonomi Syariah : Abdul Wasik, M.Si
 • Bidang Produk Halal : Noer Ardianti, A.md

Bendahara : Dr. Rahmat Hidayat

Wakil Bendahara :

 • Bidang Ekonomi Syariah : Dr. H.M. Dawud Arif Khan, SE.Ak, M.Si, CPA
 • Bidang Produk Halal : Drs. H. Zuhdi