Hari Palang Merah & Bulan Sabit Merah Sedunia – 8 Mei 2024

by kusnadi kusnadi

 

Bermula dari kegundahan Henry Dunant melihat korban perang, ia berinisiatif mengajukan ide perlunya dibentuk organisasi relawan di setiap negara dan ditetapkannya hukum aturan perang.

Kelak, ide Dunant mengantarkan berdirinya Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional.

Para relawan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah sejak dahulu hingga kini tak kenal lelah membantu dan melayani mereka yang memerlukan bantuan baik akibat perang, bencana, maupun darurat kesehatan, di seluruh dunia.

I give with joy, and the joy I give is a reward

Salam Tangguh
ARM HA-IPB

You may also like

Leave a Comment